ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด / โครงการพัฒนาสมาชิกสู่วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เส้นทาง เชียงใหม่-เชีย